คำขวัญ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / ปรัชญา
คำขวัญ
ไม่ว่าหนูจะเป็นใคร ทุกข์ร้อนมาจากไหน เมื่อเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ หนูจะอบอุ่นและปลอดภัย
อัตลักษณ์
ยิ้มแย้มแจ่มใส มั่นใจในตนเอง
เอกลักษณ์
อบอุ่นดุจบ้าน บริการเป็นเลิศ
ปรัชญา
มีความสุข สว่างทางปัญญา พึ่งพาตนเอง