ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปี2565
ระดับปฐมวัย ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.46 KB
ระดับขั้นพื้นฐาน ปี2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 712.67 KB