รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว