รางวัลเข้ารับการสรรหาและเชิดชูเด็กและเชาวชนดีเด่นแห่งชาติ
นายพงศกร แซ่อึ้ง
 
   ขอแสดงความยินดีกับนายพงศกร  แซ่อึ้ง (น้องมอส) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้รับรางวัลการเข้ารับการสรรหาและเชิดชูเด็กและเชาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี  2565