ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
นายภีรพล กองพุฒ
ขอแสดงความยินดีกับนายภีรพล กองพุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่ง รุ่นประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป จากเทศบาลอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท