ประกวดกระทงประจำปี 2565 ชิงโลห์รางวัลจาก ท่านผู้ว่าราชการจัง
ประกวดกระทงประจำปี 2565 ชิงโลห์รางวัลจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้เข้าร่วมการประกวดกระทงประจำปี 2565 เนื่องในพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน ชิงโลห์รางวัลจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ซึ่งโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ณ วัดบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท