โครงงานระบบเตือนภัยน้ำท่วมด้วยบอร์ดคิดไบร์ท
โครงงานระบบเตือนภัยน้ำท่วมด้วยบอร์ดคิดไบร์ท
 
    ครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้เข้าร่วมกิจกรรม  "Show & Shera 2022 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ระดับ ม. ต้น โดยได้ส่งผลงานโครงงานระบบเตือนภัยน้ำท่วมด้วยบอร์ดคิดไบร์ท ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี