ภาพกิจกรรม
ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
วันที่ 7 มีนาคม 2562 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าตรวจราชการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ซึ่งในการนี้ท่านยังให้แนวทางการดำเนินงานรวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ในการปฏิบัติงานเพื่อคนพิการต่อไป
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,10:28   อ่าน 69 ครั้ง