ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนนกชัยนาท
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,10:57   อ่าน 83 ครั้ง