ภาพกิจกรรม
งานผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายควบคุมการขอทาน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันโชค กลิ่นกลัด นักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในงานมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถซึ่งเป็นคนพิการที่มีความสามารถหลากหลายและสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการตรากฎหมายควบคุมการขอทานที่ได้ส่งเสริมให้คนพิการ มีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,11:32   อ่าน 49 ครั้ง