ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท นายวันโชค กลิ่นกลัด นักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และคณะครูโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ จัดโดย คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณ Sky Walk ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,11:41   อ่าน 32 ครั้ง