ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ ภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 พร้อมคณะครูโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน 4 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2562,10:50   อ่าน 36 ครั้ง