ภาพกิจกรรม
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการทำคู่มือเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการทำคู่มือเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการทำคู่มือเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2562,12:02   อ่าน 87 ครั้ง