ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ จังหวัดชัยนาท
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 77 รูป และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ท่านผู้อำนวยการ ภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชัยนาท และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,09:59   อ่าน 80 ครั้ง