ภาพกิจกรรม
การคัดกรองนักเรียนและรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา โดยมีการรับสมัครนักเรียนและดำเนินการคัดกรองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรร่วมดำเนินการคัดกรองและรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,10:42   อ่าน 204 ครั้ง