ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย คณะครูและบุคลากรพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และร่วมกันบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,14:48   อ่าน 351 ครั้ง