ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ มีกิจกรรมวาดภาพระบายสี การทำพานไหว้ครู และการปลูกต้นไม้ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,18:29   อ่าน 205 ครั้ง