ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สังคมจากการปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ มีกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน ณ โรงอาหาร โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,18:46   อ่าน 70 ครั้ง