ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่และร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ของภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมการประกวดแต่งตัวละครในวรรณคดีไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงอาหาร โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,15:48   อ่าน 238 ครั้ง