ภาพกิจกรรม
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขนมไทยวิถีไทยเพื่อการมีงานทำฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขนมไทยวิถีไทยเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการผู้ปกครองคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดชัยนาท จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมไทยมงคล ขนมทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุนและฝอยทอง กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมถ้วยฟู ขนมครองแครงกรอบ และขนมครองแครงกรอบเค็ม กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมต้มและขนมช่อม่วง กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วแดง และกิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมเปียกปูนกาบมะพร้าว ขนมเปียกปูนใบเตย ระหว่างวันที่ 24-28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชัยนาท

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,13:18   อ่าน 534 ครั้ง