ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,15:09   อ่าน 46 ครั้ง