ภาพกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้ในสถานศึกษามีการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ณ บริเวณหน้าอาคารเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,15:49   อ่าน 22 ครั้ง