ภาพกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 คุณธรรมนำคนดี

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อันเนื่องจากพระราชดำริ กิจกรรมที่ 2 คุณธรรมนำคนดี ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ณ หอประชุม โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,12:26   อ่าน 149 ครั้ง