ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนางานอาชีพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะไทยโบราณ

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดกิจกรรมพัฒนางานอาชีพ เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะไทยโบราณ สำหรับนักเรียนและครู บุคลากรผู้สอนงานอาชีพในโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ประสบการณ์ในการฝึกงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และเพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ศิลปะไทยโบราณ โดยคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,09:47   อ่าน 157 ครั้ง