ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 8-9 และ 12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของวันแม่ โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรที่ 1 ข้าวกะล้ำ น้ำกะเติง เชิญชวนหมู่เฮา สะพายย่าม หิ้วปิ่นโต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เปลี่ยนเป็นการใช้ถุงย่ามแทน ใช้ปิ่นโตแทนภาชนะโฟม กิจกรรมที่ 2 การทำดอกมะลิและการ์ดวันแม่ และกิจกรรมที่ 3 การร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,09:37   อ่าน 182 ครั้ง