ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ ในกิจกรรมการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างลวดลายต่างๆ ในการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2562,16:07   อ่าน 328 ครั้ง