ภาพกิจกรรม
การประเมินโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้รับการประเมินโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ในเรื่องการปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย โดยการนำเสนอการบรรยายคุณธรรม 12 ประการ ของนักเรียน ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,13:52   อ่าน 274 ครั้ง