ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดโครงการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้รู้จักและเข้าใจแผนป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา ได้มีการให้ความรู้เบื้องต้นและการจัดทำแผนอพยพคณะครู บุคลากร และนักเรียนไปยังจุดรวมพลเมื่อเกิดภัยพิบัติในสถานศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้เกิดความเข้าใจตรงกัน ณ บริเวณโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,14:06   อ่าน 22 ครั้ง