ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอาชีพขนมเบอเกอรี่ (คุ๊กกี้เห็ด) ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้เข้าศึกษาดูงานในกิจกรรมอาชีพขนมเบอเกอรี่ (คุ๊กกี้เห็ด) ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้คณะครูโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท นำความรู้ที่ได้รับมาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร กระบวนการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพอย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,14:16   อ่าน 190 ครั้ง