ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แกนนำต่อต้านยาเสพติด) กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำ ให้เป็นผู้นำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การออกกำลังกายต้านยาเสพติด กิจกรรมฐานการเรียนรู้สร้างผู้นำต้านยาเสพติด และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,14:57   อ่าน 36 ครั้ง