ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความถนัดและเหมาะสมด้วยกระบวนการ Coaching

วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพความถนัดและเหมาะสมด้วยกระบวนการ Coaching เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี ตระหนักรู้เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพตนเองของนักเรียน และวางแผนอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียนตามความสนใจและความถนัดในอนาคต ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2562,15:25   อ่าน 41 ครั้ง