ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและกำหนดเส้นทางชีวิตนักเรียนสู่ความสำเร็จ

ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก้ผู้เรียน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและกำหนดเส้นทางชีวิตนักเรียนสู่ความสำเร็จ เพื่อให้คณะครูมีแนวทางในการถอดบทเรียนและเป็นผู้ค้นหาความฝัน ความสนใจ ความถนัด หรืออาชีพที่นักเรียนอยากจะเป็นในอนาคต โดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ สนับสนุนและกำหนดเส้นทางชีวิตนักเรียนสู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,09:06   อ่าน 34 ครั้ง