ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยมีการจัดกิจกรรมการทำกระทง การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดกระทง และร่วมกันลอนกระทง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,10:52   อ่าน 78 ครั้ง