ภาพกิจกรรม
การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท พร้อมด้วยคณะครูเข้ารับการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้รับทราบและดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,08:05   อ่าน 272 ครั้ง