ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติจริง ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,16:27   อ่าน 442 ครั้ง