ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 คณะกรรมการประเมินครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าประเมินฯ นางสาวปรัศนีย์ นนทะภา ครู คศ.1 ผู้เข้ารับการประเมิน โดยการประเมินในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเองผ่านการแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติกิจกรรมงานขนมไทย อีกทั้งยังสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,18:12   อ่าน 265 ครั้ง