ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ Google Site (ปักหมุดบ้านนักเรียน)

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ Google Site (ปักหมุดบ้านนักเรียน) ขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมสามารถจัดการข้อมูลนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (Google Site) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,18:24   อ่าน 365 ครั้ง