ภาพกิจกรรม
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีไทย 4 ภาค

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีไทย 4 ภาค ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นักเรียนได้เข้าใจและอนุรักษ์ความเป็นไทย เสริมสร้างทักษะการทำงานและการดำรงชีวิต ณ โรงยิมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,16:00   อ่าน 587 ครั้ง