ภาพกิจกรรม
เด็กไทยรอบรู้ บูรณาการสู่อาเซียน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดกิจกรรม "เด็กไทยรอบรู้ บูรณาการสู่อาเซียน" เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน ให้เยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองอาเซียนและส่งเสริมทักษะทางสังคมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ โรงยิมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,18:44   อ่าน 801 ครั้ง