ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และคณะครู เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษห้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,16:23   อ่าน 4 ครั้ง