ภาพกิจกรรม
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทใน อำเภอเนินขาม อำเภอหันคา อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอมโนรมย์
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท มอบหมายให้ครูและบุคลากร ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทใน อำเภอเนินขาม อำเภอหันคา อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอมโนรมย์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง สอบถามปัญหาและความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ รวมถึงส่งมอบแบบฝึกหัดเรียนรู้ที่บ้านด้วยเอกสาร (On-hand) ในช่วงสถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,16:26   อ่าน 7 ครั้ง