ภาพกิจกรรม
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทใน อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง อำเภอสรรคบุรีและอำเภอสรรพยา
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท มอบหมายให้ครูและบุคลากร ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทใน อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง อำเภอสรรคบุรีและอำเภอสรรพยา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง สอบถามปัญหาและความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ รวมถึงส่งมอบแบบฝึกหัดเรียนรู้ที่บ้านด้วยเอกสาร (On-hand) ในช่วงสถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,16:28   อ่าน 5 ครั้ง