ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้กำหนดจัดโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 - 2565 ของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,16:29   อ่าน 10 ครั้ง