ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เเละนางพนิดา สมบูรณ์ชัย เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์โดยระบบแอปพลิเคชั่น google meet
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,16:31   อ่าน 6 ครั้ง