ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม
ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ2564 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทเเละคณะครูโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม ที่เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา ท่านได้ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจกับคณะครูบุคลากรในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการให้ก้าวสู่สังคมอย่างเท่าเทียม
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,16:34   อ่าน 15 ครั้ง