ภาพกิจกรรม
จัดโครงการอบรมการให้ความรู้การ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2565

   โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท โดย นายปรัชญา สมณะช้างเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้กำหนดจัดโครงการอบรมการให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,13:54   อ่าน 19 ครั้ง