ภาพกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย
     
     วัน พุธ ที่ 18  มกราคม 2566 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,12:16   อ่าน 15 ครั้ง