ภาพกิจกรรม
เข้ารับทุนการศึกษาของ “มูลนิธิขุนสรรค์”
     
    วัน พฤหัสบดี ที่ 19  มกราคม 2566 คณะครู นักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานบวงสรวงดวงวิญญาณ
ขุนสรรค์ ครั้งที่ 51 และนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของ
“มูลนิธิขุนสรรค์” จำนวน 3 คน คือ
1. เด็กหญิงปรียาพร พุ่มวัลย์      2.เด็กชายสุรศิต จันทร์สุวรรณ
3. นางสาวเกวลิน ศรีเวียงทอง   ณ ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,16:09   อ่าน 13 ครั้ง