ภาพกิจกรรม
เปิดอาคารหอประชุม “ศรีโพธิ์สุข”


        วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2565  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดงาน “ศึกษาพิเศษชัยนาทร่วมใจก้าวไปด้วยกัน สร้างฝัน สร้างอาชีพ” 
เพื่อพัฒนาทักษะงานอาชีพ  พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท   โดยกิจกรรมในงานเป็นการเปิดอาคารหอประชุม “ศรีโพธิ์สุข” และการจัดแสดงนิทรรศการงานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ณ อาคารหอประชุม“ศรีโพธิ์สุข” โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ท่านภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,20:16   อ่าน 17 ครั้ง