ภาพกิจกรรม
การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2

      วัน จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการกำกับการสอบ การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ณ  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,09:23   อ่าน 20 ครั้ง